dr n. med. Jarosław Derejczyk

Na badanie proszę o zabranie przez chorego lub opiekuna:

  • leków stosowanych w terapii
  • rozpisu ich zażywania
  • wypisów szpitalnych i wyników badań
  • przedmiotów ortopedycznych stosowanych w przemieszczaniu
  • okularów do czytania; wskazane również u opiekunów
  • aparatów słuchowych
  • dokumentu z numerem Pesel

Podczas pierwszej wizyty z opiekunem zalecam skorzystanie z upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną, przez osoby bliskie.

W stanach pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy skorzystali z leczenia i realizują zalecenia uzyskane w moim Gabinecie, proszę o nie traktowanie kontaktu przez adres e-mail i zakładkę komunikacyjną podaną na stronie www, jako równoważnych z natychmiastową reakcją na potrzebę udzielenia pomocy. Proszę w takich sytuacjach korzystać z kontaktu z Lekarzem Rodzinnym, Nocną i Świąteczną Pomocą Lekarską, lub zawezwać Pogotowie Ratunkowe. Kontakt zwrotny, który nawiąże Rejestracja Praktyki z osobą zgłaszającą problem nie jest natychmiastowy, a wiąże się z różnym okresem oczekiwania zależnym od mojej dostępności.