dr n. med. Jarosław Derejczyk

Klauzula RODO dla Pacjentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Jarosław Derejczyk  z siedzibą w Katowicach (40- 645 ) Katowice  ul. Radockiego 192/29.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w SPL – jest Jarosław dostępny pod adresem e-mail: rejetsracja@derejczyk.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji medycznej.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania jest  niemożność realizacji umowy.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jarosław Derejczyk                                  Katowice  01.08.2020 r.