dr n. med. Jarosław Derejczyk

Specjalistyczna praktyka lekarska

dr n. med.

Jarosław Derejczyk

specjalista chorób wewnętrznych, geriatra

Profilaktyka

Ukierunkowanie stylu życia dla wydłużenia okresu zdrowego i niezależnego starzenia.

Diagnostyka

Koordynacyjne prowadzenie diagnostyki i terapii chorób, różnych okresów starzenia i starości.

Badania

Wykonywanie testów funkcjonalnych dla potrzeb oceny geriatrycznej.

Rehabilitacja

Planowanie rehabilitacji w ramach profilaktyki starzenia i aktywizacji chorych zależnych.

Opieka

Planowanie opieki u chorych niesamodzielnych

Redukcja

Ocena stosowanego leczenia pod kątem wykluczenia efektów ubocznych nadmiaru zażywanych leków