• <span>dr n. med. Jarosław Derejczyk</span>

    dr n. med. Jarosław Derejczyk

    Specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

  • <span>dr n. med. Jarosław Derejczyk</span>

    dr n. med. Jarosław Derejczyk

    Specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

Gabinet - czym się zajmujemy?

Geriatria jako nowa dziedzina medycyny wewnętrznej została zdefiniowana po raz pierwszy w 1909 roku w Nowym Jorku przez wiedeńskiego lekarza Ignacego Nashera. Wyróżniają ją poziom wiedzy o profilaktyce chorób późnej starości oraz skuteczność w rozpoznawaniu i leczeniu zespołów geriatrycznych, występujących u ludzi w okresie życia, kiedy na konsekwencje starzenia nakładają się choroby przewlekłe tworząc mozaikę wielochorobowości i zależności pielęgnacyjno-opiekuńczej. Dla poprawy jakości życia chorych geriatria posługuje się dużym warsztatem skal diagnostycznych, testów funkcjonalnych i psychoneurologicznych, ograniczając również skłonność chorych do nadmiernej farmakoterapii, wypełniając proces leczenia rehabilitacją geriatryczną i wsparciem opiekunów chorych. U chorych zagrożonych wystąpieniem zespołu kruchości określa stopień odwracalności procesów chorobowych z propozycją aktywizacji i planów opieki. Jest sposobem podejścia medycznego najbardziej efektywnego w leczeniu chorych w zaawansowanej starości. W Polsce pierwsza poradnia geriatryczna powstała w 1960 roku, a pierwszy oddział szpitalny powstał rok później w Katowicach.

Profilaktyka

Profilaktyka i leczenie chorób spotykanych u osób po 60. roku życia.

Diagnostyka

Diagnostyka oparta o elementy Całościowej Oceny Geriatrycznej przeprowadzane podczas badania pacjenta w gabinecie lub podcza telekonsultacji.

Badania

Wykonywanie EKG oraz testów sprawności funkcjonalnej i testów psychoneurologicznych.

Rehabilitacja

Zalecenia rehabilitacyjne i dietetyczne z zakresu profilaktyki starzenia

Opieka

Planowanie opieki u chorych niesamodzielnych.

Redukcja

Ocena stosowanego leczenia pod kątem wykluczenia efektów ubocznych nadmiaru zażywanych leków.

XXI w. – Co wokół i co w przyszłości?

W perspektywie minionych 20 lat obserwujemy w Polsce przesuwanie się granic starości, które wynika z coraz większej dostępności do lepszej opieki medycznej, rosnącej zasobności naszych portfeli, rosnącego poziomu wykształcenia i świadomości zdrowotnej. Przed pół wiekiem, za osobę starszą uznawano 60-latka. Obecnie 70-latkowie zżymają się na takie stwierdzenia. Populacja osób sprawnych w późnych latach życia wzrasta z grupą osób podupadających na zdrowiu.

Czytaj więcej
Geriatryczny Zespół Jatrogenny

Do połowy obecnego wieku będziemy świadkami największego i najszybszego wzrostu liczebności populacji osób po 65 roku życia na świecie, obserwowanego…

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej