Starość czy choroba – jak udzielić odpowiedzi bez błędu