O pacjentach szczególnych – Gazeta Lekarska, wrzesień 2021