Choroby wieku podeszłego – nie do zapanowania, ale do opanowania