Polityka senioralna w okresie 2010-2018 a pozycja geriatrii