INFORMACJE PODSTAWOWE

Na badanie proszę o zabranie przez chorego:

  • Leków pozostających w domu i stosowanych w terapii.
  • Wypisów szpitalnych i wyników badań.
  • Ostatniego rozpisu stosowanego leczenia.
  • Drobnych przedmiotów ortopedycznych stosowanych w domu.
  • Okularów do czytania (wskazane również u opiekunów).
  • Aparatów słuchowych.
  • Numer PESEL.
  • Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w NFZ.

Kontakt w sprawach nagłych:

W stanach pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy skorzystali z leczenia i realizują zalecenia uzyskane w moim Gabinecie (mogą się zdarzyć z różnych przyczyn nie zawsze związanych z zaleconym leczeniem), proszę o nie traktowanie kontaktu przez adres E-mail podanego na stronie www, jako równoznacznego z natychmiastową reakcją na wysłaną pocztę lub z zawezwaniem pomocy doraźnej. Proszę w takich sytuacjach korzystać z Pogotowia Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej lub zamówienia wizyty Lekarza Rodzinnego, gdyż kontakt zwrotny jaki nawiąże moja Rejestracja z osobą zgłaszającą problem nie jest natychmiastowy, a wiąże się z różnym okresem oczekiwania zależnym od mojej dostępności.

Wizyty w domu chorego:

Wizyty domowe realizują również lekarze współpracujący z Gabinetem. Są to Koleżanki i Koledzy, którzy pracują w oddziałach geriatrycznych, a ja w oparciu o zdobytą przez nich wiedzę z zakresu geriatrii mogę Państwu polecić ich kompetencje zawodowe.

Upoważnienie do informacji:

Pobierz upoważnienie do informacji.