Zmiana zasad przyjmowania od sierpnia 2020 r.

Informacja dla Pacjentów rejestrujących się w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej – Jarosław Derejczyk

Szanowni  Państwo,

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz realizując zalecenia epidemiologiczne prosimy o zapoznanie się ze zmianami w świadczeniu  usług medycznych w Gabinecie jakie obowiązują od 01.08.2020r.

  • Przed wejściem do budynku, w którym zlokalizowany jest Gabinet, należy założyć swoją maseczkę ochronną, zakrywającą usta i nos (nie obowiązuje osób mających problem z oddychaniem).
  • Proszę o  zdezynfekowanie rąk płynem przeciwwirusowym  umieszczonym na ścianie w poczekalni, używając łokcia do zaaplikowania płynu.
  • Proszę poczekać na zaproszenie do wejścia do Gabinetu.
  • Osoby z temp. > 38 st. C i objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie powinny wychodzić z domu; z powodów epidemiologicznych powinny zgłosić  te objawy telefonicznie do POZ lub do placówki udzielającej świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Na pierwszą wizytę wskazane jest przygotowanie kserokopii lub przesłanie skanów z: wykonanych badań laboratoryjnych, z wypisu/wypisów z ostatnich pobytów szpitalnych, z rozpisu stosowanych leków z ich nazwami i dawkami w miligramach. Proszę też o  przyniesienie wypełnionej skali IADL, do pobrania TUTAJ.

Dla osób z ograniczeniami mobilności proponujemy umówienie porady w systemie telemedycznym. W tym celu proszę o:

  • Zabezpieczenie na czas telekonsultacji obecności opiekuna pacjenta w pokoju, w którym odbywać się będzie telekonsultacja (dostęp przez około 30 minut), z telefonem z opcją głośnomówiącą.
  • Dla pacjentów pierwszorazowych nie mobilnych istnieje możliwość konsultacji poprzez dostęp do komputera z kamerą i połączenia  Skype on line. 
  • Proszę w rozmowie z Recepcją o podanie nazwiska i imienia Pacjenta, jego numeru Pesel, adresu zameldowania z kodem; podanie numeru telefonu do kontaktu i adresu internetowego osoby  pomagającej Pacjentowi w nawiązaniu kontaktu ze mną. Proszę o zwrócenie uwagi na dokładność przekazu danych.
  • Szczegóły informacji na temat telekonsultacji poda pracownik Recepcji w rozmowie z Państwem. Recepty i zalecenia lekowe ordynowane w Praktyce będą wysłane drogą elektroniczną lub pocztową.
Klauzula RODO dla Pacjentów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Jarosław Derejczyk  z siedzibą w Katowicach (40- 645 ) Katowice  ul. Radockiego 192/29.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w SPL – jest Jarosław dostępny pod adresem e-mail: rejestracja@derejczyk.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania jest  niemożność realizacji umowy.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jarosław Derejczyk                                  Katowice 31.07.2020 r.